Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond uitgelicht

  • 3962.jpg
Doelstellingen van de VRR Aan wet- en regelgeving en de Gemeenschappelijke Regeling van de VRR kunnen de volgende doelstellingen worden ontleend:
  • Het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de samenleving (risicobeheersing), de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en het terugkeren naar een normale situatie na afloop van een crisis (herstel). Multidisciplinaire samenwerking is hierin essentieel, waarbij een bijzondere rol is weggelegd voor de gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt.
  • Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, be-perking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt.
  • Het doelmatig organiseren, coördineren en uitvoeren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie van deze processen en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.
  • Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
  • Het adequaat reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.
  • Het ondersteunen en coördineren van gemeentelijke processen op het gebied van risico- en crisis-beheersing.
beoordeel bedrijf
★★★★
4 stemmen

bedrijfsgegevens

e-mail
kaart