Financiën

Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën op Rijksoverheid.nl
  1. Het kabinet wil in het pakket Belastingplan 2025 met 3 maatregelen komen die de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) eenvoudiger en robuuster maken. Dit doet het demissionaire kabinet naar aanleiding van een evaluatie uit 2022. De maatregelen worden nu voorgelegd voor internetconsultatie. Van 19 april tot en met 19 mei 2024 kan men reageren op de voorstellen.
  2. Op Europees en internationaal niveau moet er ingezet worden op scherpere liquiditeitseisen voor banken. Uit een ambtelijke studie blijkt dat liquiditeitsrisico’s urgenter zijn geworden, mede door de voortschrijdende digitalisering. Zo kunnen ongedekte deposito’s met grote snelheid uitstromen en kan marktonrust zich sneller verspreiden. Dat schrijft minister Van Weyenberg van Financiën aan de Tweede Kamer in reactie op het ambtelijk rapport ‘Beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector’ (van 19 maart jongstleden). In dit rapport worden lessen getrokken uit de onrust in de bankensector in maart 2023 en zijn beleidsrichtingen en -opties om de bankensector weerbaarder te maken in kaart gebracht.
  3. Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan met het verbod op contante betalingen boven € 3.000. Dit verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Tweede Kamer. Als het verbod op contante betalingen boven € 3.000 niet doorgaat dan dreigt Nederland mogelijk € 600 miljoen Europees geld mis te lopen. Een wettelijke limiet op contante betalingen is opgenomen in het Raadsuitvoeringsbesluit voor het Nederlandse Herstel en Veerkrachtplan (HVP). De deadline om deze maatregel uit te voeren staat op 31 maart 2025.
  4. Het Rijk heeft onder leiding van minister Hugo de Jonge van Binnenlandse zaken, minister Steven van Weyenberg van Financiën en staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën met provincies en gemeenten afspraken gemaakt over hun financiën. Centraal daarbij stond de balans tussen taken en middelen. Een stabiele en beter beheersbare financiering moet daar aan bijdragen.
  5. Het kabinet trekt extra geld uit voor Oekraïne, decentrale overheden en Defensie. Voor militaire- en humanitaire steun aan Oekraïne komt 4,4 miljard voor de periode 2024-2026 aanvullend beschikbaar. Decentrale overheden krijgen structureel 715 miljoen vanaf 2026 om de oploop van de opschalingskorting op het Gemeente- en Provinciefonds af te schaffen, waardoor taken en middelen beter in balans zijn. Defensie ontvangt in 2028 incidenteel 500 miljoen extra voor versterking van de luchtverdediging en munitie van de eigen krijgsmacht. Deze extra uitgaven komen uit meevallers op de diverse begrotingen, met als resultaat een gedekte begroting. Het EMU-saldo komt in 2024 uit op -2,5% en in 2025 op -2,8%. De EMU-schuld komt in 2024 uit op 47,2% van het bruto binnenlands product (bbp) en in 2025 op 49,3%.

LOCATIE

Zekeringstraat 17a
1014BM Amsterdam

TELEFOON

084-8690978

K.v.K: 54620627 IBAN: NL45INGB0006718885 BTWnr: 851375169B01