Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
  1. Het is mogelijk om per 1 oktober 2023 het gasveld in Groningen te sluiten, mits er volgend jaar voldoende geïmporteerd gas is. In 2018 zijn vier voorwaarden gesteld om het Groningenveld te kunnen sluiten, en aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dat laat staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) vandaag aan de Tweede Kamer weten.
  2. OCI N.V. wil via de maatwerkaanpak haar CO2-uitstoot voor 2030 met minimaal 0,8 megaton tot maximaal 1,7 megaton verminderen. Het bedrijf stootte in 2020 in totaal 2,2 megaton CO2 uit. Daarnaast wil het bedrijf met deze maatwerkaanpak tot 30% minder stikstof uitstoten en wordt onderzocht hoe het bedrijf de impact op de leefomgeving verder kan verbeteren. OCI heeft drie mogelijke verduurzamingsroutes om te zorgen dat groene ammoniak en groene methanol in Nederland beschikbaar komt. Dit staat beschreven in de intentieverklaring (Expression of Principles) die vandaag is ondertekend door minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), de gedeputeerden Baljeu (Zuid-Holland) en Van Gaans-Gijbels en Satijn (Limburg), CEO El-Hoshy en Executive Officer de Vries (OCI).
  3. Er komen geen nieuwe opsporingsvergunningen voor gaswinning op land. Ook moeten omwonenden beter betrokken worden op plekken waar nog mijnbouw mogelijk is. Dat zijn onderdelen van hoe het kabinet in de toekomst met mijnbouw om wil gaan.
  4. De ministerraad heeft op voordracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie besloten prof. dr. ing. Jan Willem Erisman per 1 maart 2023 te benoemen als voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Deze onafhankelijke adviesraad gaat het kabinet adviseren over het klimaatbeleid. De heer Erisman is het eerste lid van de adviesraad dat is benoemd. De werving van de overige leden van de WKR is momenteel in volle gang.
  5. Mr. A.F. (Sandor) Gaastra wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2023.

LOCATIE

Zekeringstraat 17a
1014BM Amsterdam

TELEFOON

084-8690978

K.v.K: 54620627 IBAN: NL45INGB0006718885 BTWnr: 851375169B01