Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
  1. De afspraken over het inlossen van de ereschuld aan Groningen en Noord-Drenthe worden in de wet vastgelegd. Het gaat om generatielange investeringen, de verplichting van de Rijksoverheid om jaarlijks de resultaten te publiceren en de afspraak dat het kabinet hier verantwoording over aflegt aan het parlement. De ministerraad heeft ermee ingestemd om maandag te starten met de internetconsultatie van ‘de Groningenwet’.
  2. De grootste vergunningsronde voor windparken op zee in Nederland tot nu toe is succesvol afgerond. Noordzeker, een consortium van ABP, APG en SSE Renewables, is de winnaar van de vergunning voor windpark IJmuiden Ver kavel Alpha. Hierbij ligt de nadruk op de versterking van de natuur van de Noordzee. Zeevonk II, een joint venture van Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) is de winnaar van IJmuiden Ver kavel Beta. Bij dit windpark ligt de nadruk op de slimme inpassing van het windpark in het energiesysteem. De 2 windparken zullen hernieuwbare elektriciteit produceren en hebben elk een vermogen van ten minste 2 gigawatt. De windparken zullen naar verwachting in 2029 in gebruik worden genomen.
  3. Na een intensief traject met omwonenden en adviezen van vele partijen, heeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) besloten dat de oliewinning bij Schoonebeek hervat kan worden. Er is een ontwerpbesluit genomen om productiewater van de oliewinning in Schoonebeek te injecteren in een gasveld dichtbij de oliewinning. De komende 6 weken kunnen tegen het besluit zienswijzen worden ingediend.
  4. Nederland participeert voor € 400 miljoen samen met Denemarken in een Zweeds fonds om CV90-infanteriegevechtsvoertuigen te bouwen voor Oekraïne. Deze zullen voor een groot deel in Nederland worden geproduceerd. Daarnaast start in Duitsland, mede dankzij een Nederlandse vraagbundeling, een Europese assemblagelijn voor raketten van het Patriot luchtverdedigingssysteem. Verder investeert Defensie € 54 miljoen in de Nederlandse industrie voor de ontwikkeling van drones voor de eigen krijgsmacht. Deze en andere behaalde resultaten staan in een actieplan voor het opschalen van de productie en levering van militair materieel. Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat van Defensie hebben, mede namens minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd.
  5. De nieuwe Energiewet, die de bestaande en oude elektriciteit- en gaswetgeving gaat vervangen, is vandaag met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer. Met de nieuwe regelgeving worden energieconsumenten beter beschermd, komen er meer mogelijkheden om het volle stroomnet flexibel te gebruiken en wordt het veilig uitwisselen van gegevens tussen netbeheerders, energieleveranciers en klanten beter geregeld.

LOCATIE

Zekeringstraat 17a
1014BM Amsterdam

TELEFOON

084-8690978

K.v.K: 54620627 IBAN: NL45INGB0006718885 BTWnr: 851375169B01