Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
  1. Jongeren opleiden zodat zij de juiste vaardigheden hebben voor de regionale arbeidsmarkt. Medewerkers van het regionale bedrijfsleven blijvend inzetbaar houden door om- en bijscholing. De innovatiekracht van het mkb stimuleren. Dat is de inzet van publiek-private samenwerkingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het kabinet trekt € 123 miljoen uit om bestaande samenwerkingsverbanden een stap verder te brengen. De bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. Hiermee wil het kabinet het personeelstekort in techniek en ICT aanpakken, zodat Nederland vol kan blijven inzetten op de energie- en digitale transitie.
  2. De opslag van energie wordt steeds belangrijker naarmate we meer duurzame energie gebruiken in Nederland. Niet alleen de opslag van elektriciteit, maar ook van moleculen (bijvoorbeeld gas en waterstof) en warmte. Deze drie energievormen zullen nodig zijn om te zorgen dat er voldoende flexibiliteit is in een energiesysteem met meer variabele energiebronnen, zoals zon en wind. Vandaag wordt de Routekaart Energieopslag met de Tweede Kamer gedeeld met daarin de belangrijkste stappen om energieopslag in Nederland te vergroten.
  3. Waterstof is een onmisbare schakel in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Naar verwachting zal Nederland, naast eigen productie van waterstof, ook een aanzienlijk gedeelte van de nodige waterstof moeten importeren. Om ervoor te zorgen dat deze import tijdig, duurzaam, veilig en grootschalig van de grond komt, zet het kabinet actief in op energiediplomatie. Handelsrelaties op het gebied van energie met een brede groep landen zullen bijdragen aan de leveringszekerheid.
  4. Het kabinet introduceert twee hulpmiddelen om de economische weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) lanceerde vandaag het Ondernemersloket Economische Veiligheid, een informatie- en adviesloket voor het Nederlandse kennisintensieve mkb. Daarnaast treedt op 1 juni de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking, een wet die het mogelijk maakt om wijzigingen in zeggenschap vanwege investeringen, fusies en overnames te toetsen. Beide instrumenten ondersteunen en beschermen de Nederlandse economie en kennisintensieve bedrijven tegen ongewenste kennisoverdracht.
  5. Meer dan vijftig innovatieve Nederlandse bedrijven (startups, mkb en grootbedrijf) en kennisinstellingen gaan mee op een economische missie (zondag 4 – vrijdag 9 juni 2023) naar Boston, Verenigde Staten. Ze nemen deel aan de BIO International Convention, het grootste mondiale evenement en beurs op het gebied van biotechnologie. Ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) leiden gezamenlijk de handelsmissie in Boston.

LOCATIE

Zekeringstraat 17a
1014BM Amsterdam

TELEFOON

084-8690978

K.v.K: 54620627 IBAN: NL45INGB0006718885 BTWnr: 851375169B01