Centrum Voor Bewegen uitgelicht

"Centrum voor Bewegen, Onderzoek & Training" streeft een aantal doelstellingen na. Het centrum geeft invulling aan een groot hiaat in de regio waarbij een grote groep mensen, waaronder mensen met verschillende chronische beperkingen, geen mogelijkheden ziet in het bestaande sport- en beweegaanbod. Bovendien werkt "Centrum voor Bewegen, Onderzoek & Training" niet vanuit commercieel oogpunt. Onze belangrijkste doelstelling wasmensen met een beperking in het algemeen, mensen met een chronische beperking en ouderen in het bijzonder de gelegenheid te bieden onder specialistische begeleiding en met speciale apparatuur te werken aan de lichamelijke gezondheid. Tegenwoordig hebben we ons geëvalueerd naar een sport-/beweegcentrum waar iedereen (jong en oud, dik dun met, en zonder beperking) mogelijkheden vindt om op eigen niveau naar eigen interesse deel te nemen aan de activiteiten.  Ook voor jongeren met een beperking worden mogelijkheden geboden op het gebied van sport en bewegen. Uiteraard kan iedereen die op een serieuze wijze en onder deskundige begeleiding aan sport/bewegen wil doen bij "Centrum voor Bewegen, Onderzoek & Training" terecht.
adres
Plesmanstraat 2, Veenendaal, 3905 KZ,
telefoon
0318-645090
e-mail