De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V. uitgelicht

  • 3769.jpg
Welkom bij “De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V.”, een veelomvattende naam, verbonden aan een kleinschalig bedrijf, dat vanaf 1999 is uitgegroeid van een eenmanszaak tot een bloeiende praktijk.Wij streven naar directe bereikbaarheid van de medewerkers, tijd en persoonlijke aandacht voor cliënten en goede onderlinge communicatie, door de lijnen binnen de praktijk kort te houden.Dat deze manier van werken door zowel particulieren als ook door instellingen als prettig wordt ervaren, blijkt onder meer uit het feit dat inmiddels naast een grote toename van dienstverlening aan particulieren, ook de medewerkers van verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en “goede doelen organisaties” de weg naar ons weten te vinden.De belangrijkste pijlers van de praktijk zijn:- Het afwikkelen van nalatenschappen- Het voeren van bewind- Het verzorgen van financiële administratiesEr zijn verschillende situaties denkbaar waarbij wij een cliënt behulpzaam kunnen zijn bij het afwikkelen van een nalatenschap. Dit zijn veelal particulieren, maar ook “goede doelen organisaties”, die als erfgenaam in een testament zijn benoemd, verzoeken ons regelmatig om in dit kader ondersteuning te bieden.Zowel werkzaamheden uit hoofde van de functie van curator als van bewindvoerder worden door ons verricht.De praktijk is niet alleen gericht op het uitvoeren van financiële administraties die voortvloeien uit een onderbewindstelling of ondercuratelestelling.In bovengenoemde situaties is de cliënt namelijk doorgaans niet meer (voldoende) in staat om zijn of haar eigen financiële zaken zelfstandig te beheren, waardoor de kantonrechter een maatregel instelt ter bescherming van de cliënt.Daarnaast zijn er cliënten die wel degelijk bij machte zijn om hun financiële administratie zelfstandig te voeren, maar deze om verschillende redenen toch liever uit handen geven aan een deskundige.Hierbij kunt U onder meer denken aan mensen die alleen komen te staan en nooit eerder een financiële administratie hebben gevoerd, mensen die hun bezigheden liever beperken tot meer persoonlijker zaken of diegenen die door ziekte (tijdelijk) niet meer in staat zijn hun administratie zelfstandig te voeren.
beoordeel bedrijf
★★★★
4 stemmen

bedrijfsgegevens

adres
Bankrashof 3, , 1183 NP
telefoon
020-3451320
fax
020-3451321
e-mail
kaart