Kompaan en De Bocht uitgelicht

Kompaan en De Bocht Tilburgseweg 184, 5051 AN Goirle 013 - 543 30 73 Kompaan en De Bocht in Goirle signaleert en realiseert preventie en hulpverlening op het gebied van opgroei-, opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek en geweld in afhankelijkheidsrelaties. We kijken daarbij naar de mens in zijn of haar (gezins) context. We werken aan kracht en weerbaarheid en erkennen de speciale kwetsbaarheid van kinderen en vrouwen. Hulpvragen en problemen komen vaak naar voren in de gezinssituatie. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar voor de maatschappij. Het ontstaan van problemen kan verschillende oorzaken hebben: maatschappelijk, systemisch en persoonlijk. De maatschappij vraagt om signalering en oplossing van deze hulpvragen en problemen, om de ontwikkelkansen en veiligheid voor mensen te vergroten. Doelen van de hulp Samen met de cliënt stellen we een hulpverleningsplan op. Wat wil de cliënt leren om een veilige toekomst op te bouwen en de opvoeding zelf aan te kunnen? De twee belangrijke uitgangspunten bij de doelen zijn: - Wonen doe je thuis: bij voorkeur blijft een kind thuis wonen en bieden we hulp in het gezin. Soms is verblijf in een groep nodig voor behandeling of verblijf in een pleeggezin. - Aansluiten bij de krachten van de vrouw, het gezin en de kinderen en het versterken van de (opvoedings)vaardigheden. Ontwikkelingen Onze deskundigheid op het gebied van hulpverlening aan jeugd, vrouwen en gezinnen willen we niet binnenshuis houden. Scholen kunnen bijvoorbeeld bij ons terecht voor voorlichting en advies en ondersteuning. Door op die manier te werken willen we voorkomen dat grote problemen ontstaan waardoor intensievere en duurdere hulp nodig is. Bij de hulpverlening werken we samen met andere organisaties op het gebied van welzijn en zorg zodat we integrale hulp kunnen bieden. Want complexe problemen hebben te maken met verschillende leefgebieden (school, werk, opvoeding, financiën). Wij zijn gespecialiseerd in: specialistische jeugdzorg: ambulant, deeltijd, pleegzorg, 24 uurs zorg gezinshulpverlening vrouwenopvang huiselijk geweld eergerelateerde problematiek (jong) moederschap jeugdprostitutie opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen spoedhulp aan jeugd en het gezin observatie en diagnostiek pleegzorg Een jeugdige kan het beste opgroeien bij zijn ouders, daarom vindt de hulpverlening bij voorkeur plaats in de thuissituatie. Als dat niet mogelijk is, kan plaatsing in een pleeggezin of verblijf in een groep een alternatief zijn.
beoordeel bedrijf
★★★★
4 stemmen

bedrijfsgegevens

adres
Rillaersebaan 75, , 5053 EA
telefoon
013-5309400
fax
013-5423011
kaart