Stichting Welzijn Brummen uitgelicht

  • 3513.jpg
SWB is een brede welzijnsorganisatie die actief is op de gebieden wonen, zorg, welzijn en inkomen. We werken in teams die allemaal hun eigen aandachtsvelden en expertise hebben. Vraaggericht werken SWB werkt vraaggericht. Dat wil zeggen dat ons aanbod zoveel mogelijk is afgestemd op vragen en behoeften van individuele en groepen burgers. Het grote en gevarieerde aanbod van laagdrempelige activiteiten vormt de basis van ons werk. Vaak is het de eerste kennismaking van een burger met SWB, en omgekeerd. Elke inwoner binnen de gemeente kan in dit aanbod iets halen of brengen. Vooral het ‘brengen’ gaan we de komende jaren steeds nadrukkelijker stimuleren. Want mensen hebben veel meer ideeën, talenten en mogelijkheden dan ze van elkaar – en soms van zichzelf - weten. SWB wil graag helpen om die kwaliteiten op te sporen, verder te ontwikkelen en in te zetten voor betrokkenen zelf én voor de samenleving.     Veel vrijwilligers SWB werkt met een handvol betaalde krachten. Het overgrote deel van onze medewerkers wordt gevormd door vrijwilligers. Op dit moment zijn dat er bijna 300! Zij dragen in belangrijke mate mee aan de ontwikkeling, uitvoering en resultaten van het werk.
beoordeel bedrijf
★★★★
4 stemmen

bedrijfsgegevens

adres
Derickxkamp 2/A, , 6961 DL
telefoon
0575-561988
e-mail
kaart