Financiën

Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën op Rijksoverheid.nl
  1. Soler Berk start 16 oktober als kwartiermaker “Belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden”. Deze belangenbehartiger moet ondersteuning bieden aan belastingplichtigen en toeslaggerechtigden die zijn vastgelopen in de verschillende processen.
  2. Het kabinet maakt structureel € 2 miljard extra per jaar vrij om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Hierdoor stijgt het aantal mensen in armoede niet en daalt het aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Dit wordt voor het grootste gedeelte betaald uit herverdeling, waarbij mensen met een hoger inkomen iets meer belasting betalen. Hoewel de ontwikkeling van de staatsschuld vooralsnog beperkt blijft, vraagt de stijging van het begrotingstekort om aandacht. Dit begrotingstekort komt in 2024 naar verwachting uit op 2,9%.
  3. Lees de belangrijkste plannen van Prinsjesdag 2023 in eenvoudige taal.
  4. Vandaag heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het pakket bevat noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Denk aan het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de vastgestelde klimaatdoelen te halen. De extra uitgaven worden deels betaald uit meevallers in 2024 maar ook door andere maatregelen om de belastinginkomsten op peil te houden.
  5. Vandaag is het Prinsjesdag. Dit is de opening van het nieuwe parlementaire jaar. De Koning spreekt de Troonrede dit jaar net als vorig jaar uit in de Koninklijke Schouwburg. Ook is er weer een rijtoer in de Glazen Koets. De overdracht van het koffertje met de Miljoenennota en Rijksbegroting vindt plaats in het tijdelijke Kamergebouw. Vanochtend vonden de laatste voorbereidingen plaats.

LOCATIE

Zekeringstraat 17a
1014BM Amsterdam

TELEFOON

084-8690978

K.v.K: 54620627 IBAN: NL45INGB0006718885 BTWnr: 851375169B01