Financiën

Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën op Rijksoverheid.nl
  1. Afgelopen juni heeft de Hoge Raad geoordeeld dat belastingplichtigen met een lager werkelijk rendement dan het veronderstelde rendement op hun box 3-vermogen de gelegenheid moeten krijgen dit aan te tonen. Als het werkelijke rendement lager is dan het zogeheten forfaitaire rendement, dan moet de belastingaanslag verminderd worden. Inmiddels is voor bepaalde onderdelen van de uitspraak helder wat dit betekent, voor bepaalde onderdelen is verdere uitwerking nodig. Ook is helder wat de vervolgstappen zijn voor belastingplichtigen en wanneer gestart kan worden met het herstel. Zo ontvangen belastingplichtigen vanaf half oktober een brief waarin staat wat ze wanneer kunnen doen.  
  2. De Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) kan herstarten met de herstelroute voor gedupeerde ouders met aanvullende schade. Vandaag is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst getekend waarin de aanbevelingen uit de evaluatie van de pilot met de schaderoute zijn verwerkt. Hierdoor kan SGH nog deze zomer beginnen met opschalen. Dit betekent dat ouders die in de pilot al meededen vervolgstappen kunnen gaan zetten. Vanaf september kunnen andere ouders zich stapsgewijs gaan aanmelden.
  3. De Europese Commissie heeft het eerste betaalverzoek van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit heeft de Europese Commissie op 15 juli 2024 bekendgemaakt. De positieve beoordeling is een belangrijke stap naar officiële goedkeuring van het betaalverzoek en de uitbetaling van het daarbij horende bedrag van € 1,3 miljard. Nederland heeft het eerste betaalverzoek op 24 mei 2024 ingediend.
  4. De Douane heeft in het eerste halfjaar van 2024 minder drugs in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de Douane over de drugsvangsten. De Douane heeft dit jaar ruim 16.000 kilo cocaïne in de Nederlandse zeehavens onderschept. Dat is veel minder dan de ruim 28.000 kilo in dezelfde periode vorig jaar. De grootste vangst cocaïne in de afgelopen maanden betrof een vangst van ruim 3600 kilo in juni in de haven van Vlissingen.
  5. Jaarlijks brengt het ministerie van Financiën 2 bijzondere munten uit voor verzamelaars. Hiermee worden speciale feiten, gebeurtenissen of personen geëerd die veel betekenen voor Nederland. Recente voorbeelden zijn de thema’s 200 Jaar KNRM, 50 jaar erkenning COC en Werelderfgoed Willemstad en Curaçao. De verzamelaarsmunten hebben een waarde van € 5 of € 10 en zijn een wettig betaalmiddel in Nederland.

LOCATIE

Zekeringstraat 17a
1014BM Amsterdam

TELEFOON

084-8690978

K.v.K: 54620627 IBAN: NL45INGB0006718885 BTWnr: 851375169B01