Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
  1. De CO2-uitstoot in de glastuinbouw wordt de komende jaren aanzienlijk verminderd. Daartoe hebben de ministeries van Landbouw, Economische zaken en Klimaat en Financiën vandaag met de glastuinbouwsector het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 onderstekend. De partijen gaan werken aan maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming die noodzakelijk zijn voor een gezonde en renderende glastuinbouw. De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale en economisch rendabele sector te zijn. Daartoe zijn al stappen gezet, zoals het programma Kas als Energiebron. Met de ondertekening van het convenant wordt de energietransitie geïntensiveerd. De aanzet hiervoor is gegeven in het Klimaatakkoord van 2019.
  2. Om de hoge energierekeningen te dempen heeft de Europese Commissie op 6 oktober besloten tijdelijk de hoge extra winsten van elektriciteitsproducenten te heffen, als gevolg van de uitzonderlijk hoge energieprijzen. Dit geld wordt geïnvesteerd in het betaalbaarder maken van de energierekening voor huishoudens en bedrijven. Voor Nederland wordt hiermee een deel van het prijsplafond gefinancierd. Deze zogeheten ‘inframarginale heffing’ verplicht Europese lidstaten om vanaf 1 december 7 maanden lang de opbrengsten van elektriciteitsproducenten te plafonneren. De opbrengst van de heffing is geschat op € 1,8 miljard, maar het bedrag is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs in die periode.
  3. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) start de consultatie voor de veiling van de negen vergunningen voor landelijke commerciële radiostations. Het kabinet gaat deze vergunningen, waarbij analoge radio (FM) is gekoppeld aan digitale radio (DAB+), in 2023 veilen. Twee van deze negen landelijke vergunningen zijn bestemd voor een commerciële nieuwszender en voor een zender die voornamelijk Nederlandstalige muziek draait. Een rechtspersoon kan er maximaal drie verwerven via de veiling. De vergunningen zijn voor 12 jaar (2023-2035).
  4. Het kabinet gaat tot en met 2025 € 389 miljoen investeren in programma’s van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA). Dat is 37% meer ten opzichte van de vorige inschrijving. Nederlandse ondernemers en onderzoekers kunnen daardoor volop werken aan ruimtevaarttechnologie en de alledaagse toepassingen daarvan. Ruimtevaart draagt bij aan veilige communicatie, navigatie, precisielandbouw, het meten en aanpakken van uitstoot en waterbeheer. De Nederlandse investeringen zijn vandaag bekend gemaakt bij de Ministeriële Conferentie van de 22 ESA-lidstaten in het Franse Parijs.
  5. Klimaatverandering heeft wereldwijd effect, maar zeker in Caribisch Nederland is de impact van klimaatverandering groot en direct voelbaar. Tegelijkertijd liggen op de eilanden ook grote kansen om te tonen hoe we klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. Met die ambitie wordt de klimaattafel Bonaire ingesteld. De heer drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels is gezien zijn ruime ervaring als voormalig voorzitter van het Energieakkoord en Voortgangsoverleg Klimaatakkoord geselecteerd om te helpen bij de opzet van deze klimaattafel.

LOCATIE

Zekeringstraat 17a
1014BM Amsterdam

TELEFOON

084-8690978

K.v.K: 54620627 IBAN: NL45INGB0006718885 BTWnr: 851375169B01