Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
  1. De gaswinning in Groningen stopt per 1 oktober dit jaar. Na 60 jaar komt daarmee een einde aan de gaswinning uit het Groningenveld. Ook wil het kabinet in de wet regelen dat vanaf oktober 2024 alle winningslocaties afgebroken worden zodat opnieuw opstarten niet meer mogelijk is. Na het ontwerpbesluit in juni, heeft de ministerraad daar nu definitief mee ingestemd.
  2. Investeren in de toekomstige economie en het klimaat, zowel door de overheid als het bedrijfsleven, is noodzakelijk om Nederland leefbaar, welvarend en concurrerend te houden. Naar verwachting herstelt de economie zich in de tweede helft van 2023, waarna de groei in 2024 doorzet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) investeert komende jaren extra in verduurzaming en digitalisering. Dat is essentieel voor de financiële weerbaarheid van alle Nederlanders, een sterk bedrijfsleven maar ook om voortgang te blijven boeken met de uitvoering van de gestelde klimaatdoelen en de energietransitie. Daarnaast wordt hard gewerkt om de schadeafhandeling en versterking van huizen in Groningen milder, makkelijker en menselijker te maken.
  3. De aanvraagperiode voor de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen wordt met 1 maand verlengend tot en met 31 oktober 2023. Deze regeling is bedoeld om huishoudens met een collectieve warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) te helpen met de hoge energiekosten in 2023. Deze huishoudens profiteren vaak niet of onvoldoende van het prijsplafond voor energie. Met de verlenging wil het kabinet zoveel mogelijk mensen in staat stellen om van de regeling gebruik te maken.
  4. Het bedrijf Zeeland Refinery wil extra stappen zetten om haar raffinaderij extra snel te verduurzamen bovenop wat is afgesproken in het klimaatakkoord. Het bedrijf wil in 2030 de totale CO2-uitstoot met 1 megaton verminderen, dat is 62% minder dan het niveau in 2022. Tegelijkertijd wil Zeeland Refinery de leefomgeving verder verbeteren door de uitstoot van stikstof en het gebruik van water met minstens 10% te verminderen en te onderzoeken of dit mogelijk tot 50% kan worden gereduceerd. Deze plannen zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst (Expressions of Principles) die vandaag is ondertekend door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), Jo-Annes de Bat (gedeputeerde Provincie Zeeland) en Jessica Hahn (Algemeen Directeur Zeeland Refinery). Het is de achtste intentieverklaring die dit kabinet tekent, waarin ambitieuze plannen tussen overheid en bedrijven worden vastgelegd om sneller minder CO2 uit te stoten.
  5. Om innovatie van cybersecurity verder te stimuleren stellen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Europese Commissie bijna 1 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse mkb-ondernemers en onderzoekers die cybersecurity-projecten verder willen ontwikkelen. Digitale weerbaarheid is een basisvoorwaarde om als ondernemer succesvol te zijn.

LOCATIE

Zekeringstraat 17a
1014BM Amsterdam

TELEFOON

084-8690978

K.v.K: 54620627 IBAN: NL45INGB0006718885 BTWnr: 851375169B01