Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
 1. EU-wetsvoorstel voor gelijk speelveld tussen bedrijven gebaseerd op Nederlandse inzet

  Bedrijven uit niet-EU-landen die dankzij overheidssteun oneerlijk concurreren met (Nederlandse en andere) EU-ondernemers, vormen een toenemend probleem. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) kwam daarom eerder met een Nederlands kabinetsvoorstel om dit aan te pakken. Deze inzet komt grotendeels terug in het vandaag gepubliceerde wetsvoorstel van de Europese Commissie voor een gelijker speelveld op de EU-markt.
 2. Advertentiecampagne 'Ruimte voor Nieuwe Energie: niet makkelijk, wel nodig' van start

  Vandaag is de overheidscampagne gericht op het nut en de noodzaak van duurzame energie van start gegaan. Met de boodschap “Ruimte voor nieuwe energie: niet makkelijk, wel nodig” wordt in kranten- en onlineadvertenties aandacht gevraagd voor de Regionale Energiestrategieën (RES’en), waarin zoekgebieden voor duurzame energieopwekking met zonne- en windenergie worden vastgelegd. De Regionale Energiestrategieën moeten uiterlijk op 1 juli worden vastgesteld. 
 3. Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliseringsstrategie aan de Kamer

  Met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) formuleerde het kabinet in 2018 voor het eerst een integrale aanpak van het digitaliseringsbeleid om sturing te geven aan de digitale transitie. Zo wil Nederland de kansen van digitalisering verantwoord benutten en opschalen én tegelijk werken aan het op orde brengen van de fundamenten en randvoorwaarden voor alle sectoren en domeinen.
 4. Kabinet richt Bonaire Brandstof Terminals op

  Om een veilige opslag en levering van brandstoffen op Bonaire te garanderen heeft het kabinet de beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals (BBT) opgericht. BBT is opgericht om de huidige brandstofterminals te vervangen en problemen met de elektriciteit- en drinkwaterproductie te voorkomen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is 100% aandeelhouder van BBT.
 5. Smart Industry programma leidt tot regionale kennis- en testcentra met honderden bedrijven

  Stimuleren van digitalisering binnen de (maak)industrie leidt tot economische groei. Door samenwerking van het bedrijfsleven en overheden in het Programma Smart Industry is in vijf jaar tijd een nationaal netwerk van 50 kennis- en testcentra opgezet waar ruim 680 bedrijven aan deelnemen. Daarmee is een goede impuls gegeven aan de toepassing van digitale technologie in het midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie. Dat blijkt uit de evaluatie van het programma dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.