Elkien uitgelicht

  • 3670.jpg
Met de naam Elkien geven wij aan dat iedereen voor ons telt. Elkien is een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan een huis alleen. Wonen is onlosmakelijk verbonden met leven. Elkien kijkt verder dan het verhuren en bouwen van woningen. De wijk of dorp waarin een woning staat is zeker ook belangrijk om prettig te kunnen wonen. Voorzieningen spelen daarbij een rol maar ook de onderlinge contacten. Elkien wil mensen met elkaar en met organisaties verbinden. Vanuit onze betrokkenheid met mensen leveren wij een bijdrage aan een beter woon- en leefklimaat in Fryslân. Wonen in stad en platteland Met 18.000 huurwoningen in stad en platteland bieden wij ruime keus voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen. Onze woningen zijn verspreid over zes gemeenten: Súdwest Fryslân, Littenseradiel, Boarnsterhim, Opsterland, Leeuwarden en Smallingerland. Ruwweg de helft van de woningen staat in Leeuwarden, de andere helft bevindt zich in de andere gemeenten. Organisatie Bij Elkien werken ruim 200 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerenveen. Het is een organisatie met korte lijnen. Naast het hoofdkantoor hebben we drie vestigingen waar Adviseurs Wonen onze klanten persoonlijk te woord staan. De vestigingen bevinden zich in Leeuwarden, Sneek en Gorredijk. Elkien heeft daarnaast een afdeling Dagelijks Onderhoud met circa 36 onderhoudsmonteurs die zorgen voor het dagelijks onderhoud aan de woningen.
adres
De Opslach 69, Heerenveen, 8448 GV,
telefoon
0513-635735
fax
0513-635777
e-mail