Spark uitgelicht

Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in parkeren. Niet alleen van auto’s en motorfietsen, maar ook van scooters, brommers en fietsen. Wij vinden onze opdrachtgevers bij stedelijke en regionale overheden. Bij het bedrijfsleven, stads- en gebiedsontwikkelaars. Woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Investeerders, winkelcentra en winkelketens. Luchthavens en evenementenorganisaties. Wij zien parkeren en mobiliteit nooit los van elkaar. Beschouwen parkeren als essentieel onderdeel van de ruimtelijke inrichting. Leggen ons oor te luister of werken samen met belangrijke aanbieders van vervoer, zoals trein- en busmaatschappijen en grote taxicentrales. Gebieds- en stadsontwikkelaars. Gemeenten en rijk. Exploitanten van transferia en parkeergarages. Maar ook met organisaties als de ANWB, Fietsersbond, autoleasebedrijven en de stichting Rover. Door deze samenwerking zijn wij in staat onze opdrachtgevers een integraal advies te geven. Zoveel mogelijk vervoersstromen, vervoersmiddelen, wisselplekken en parkeermogelijkheden en hun onderlinge samenhang bij onze plannen te betrekken. Ons uitgangspunt daarbij is, dat wij onze plannen steeds weer ijken aan de dagelijkse praktijk. Hoe ongebruikelijk of zelfs revolutionair onze aanbevelingen op het eerste gezicht ook lijken, ze zijn altijd gestoeld op nuchtere ervaringen en inzichten uit het veld. Op onderzoek en metingen die we regelmatig verrichten. We willen niet alleen plannen bedenken, maar ons ook, als het even kan, bemoeien met de ontwikkeling en realisatie ervan, en met het beheer erover. Want alleen zo kunnen we onze projecten steeds verder aanscherpen. Steeds meer data verzamelen. Steeds meer ervaring opdoen. En die in onze volgende plannen verwerken. Zo houden we onszelf scherp. Zijn we in staat opdrachtgevers steeds beter van dienst te zijn. En het de klanten van onze opdrachtgevers, oftewel de parkeerders, steeds meer naar de zin  te maken. Steeds meer te voldoen aan hun wensen  en verlangens. Om de problematiek van onze opdrachtgevers goed en structureel op te lossen, zoeken wij altijd naar de vraag achter de vraag. Werken we niet voor, maar samen met onze opdrachtgevers. Maar, wat ons het meeste typeert, is dat wij bij het ontwikkelen van onze visies, plannen en oplossingen altijd de (latente) wensen en verlangens van verkeersdeelnemers en parkeerders in ons achterhoofd houden. Omdat wij er van overtuigd zijn, dat als we voor deze groep de beste oplossing bedenken, het automatisch de beste oplossing voor onze opdrachtgevers is.
beoordeel bedrijf
★★★★
4 stemmen

bedrijfsgegevens

adres
Nieuwstraat 4, , 2266 AD
telefoon
070-3177005
e-mail
kaart