Veenendaal
Bezoekadres

Openingstijden gemeenteloket

Raadhuisplein 1
3901 CG Veenendaal
ma t/m vr 08.30 - 17.00

Correspondentieadres

Postbus 1100
3900  BC Veenendaal

Advertentie


 

0318-538538
0318-510414
www.veenendaal.nl
 

Veelgebruikte telefoonnummers Veenendaal

Burgerzaken

Calamiteitentelefoon (binnen kantooruren)  0318-538538
Loket Sociale Zaken  0318-538538
Belastingtelefoon  0800-0543
Grof vuil  0900-2020161
Loket Wonen, Welzijn & Zorg  0318-538519
Bouwvergunningen  0318-538538
Inzameling Huisvuil  0900-2020161
Afvalbrengstation  0900-2020161
Leerlingenvervoer  0318-538538
Sportbeleid  0318-538538

Alarmnummers en hulpdiensten Veenendaal

Ambulance spoed  112
Politie  112
Brandweer  112
Alarmnummer voor doven en slechthorend  0800-8112
Meld Misdaad Anoniem  0800-7000
Kindertelefoon  0800-0432
Slachtofferhulp  0900-0101
Hulplijn Vermiste personen  0800-8376478
Steunpunt Huiselijk Geweld  0900-1262626
Thuiszorg  010-2640777
Maatschappelijk werk  06-40708578

Hulpdiensten dieren Veenendaal

Dieren alarmnummer  144
Dierenambulance  06-53367018
Dierenbescherming  144
Melden van kadavers  0318-538538

Nieuws uit de gemeente Veenendaal

Mispel, 10 , , , 3903 EM

telefoon+31 318511967
fax+31 318550665

Strawinskyweg, 41 , , , 3906 BA

telefoon+31 318552030

Tuinstraat, 27 , , , 3901 RA

telefoon+31 652476322

Van Hogendorpstraat, 12 , , , 3904 HE

telefoon+31 318518027

Rossiniweg, 46 , , , 3906 CG

telefoon+31 318550940

Holleweg, 47 , , , 3905 LE

telefoon+31 653586817

't Melkhuis, 5 , , , 3902 CW

telefoon+31 318516702

Schenkhorst, 71 , , , 3905 VH

telefoon+31 318501110
fax+31 318552107

Kerkewijk, 70 , , , 3904 JE

telefoon+31 318629780