woonplaats: Tytsjerksteradiel

Actief Media

Schoolstraat 23, , 9251 EA

www.actiefmedia.nl

Weekblad Actief wordt elke woensdag bij ruim 68.000 huishoudens in geheel Tytsjerksteradiel, Smallingerland en Dantumadeel, en gedeeltelijk in de gemeenten Opsterland, Achtkarspelen, Kollumerland en Dongeradeel bezorgd. De krant vervult een belangrijke ma ...

telefoon0511-461294
fax0511-464881
e-mail
AZS Papilio

Elingsloane 65, , 9251 MN

www.obs-papilio.nl

Azs Papilio staat op het terrein van het AZC te Burgum. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen uit het AZC en aan allochtone leerlingen uit de gemeente Tytsjerksteradiel, die de Nederlandse taal nog niet, of niet voldoende, beheersen om aan het reguliere ...

telefoon0511-463451
e-mail

Greate Buorren 64, , 9263 PN

telefoon0511-521908
e-mail

R van Nautaweg 60, , 9061 AJ

telefoon058-2561332
e-mail
Ichthus Prot Chr Basisschool

Simke Kloostermanstraat 44, , 9061 BG

www.cbs-ichthusschool.nl

CBS Ichthusschool: Als een vis in het water. De Ichthusschool wil een school zijn waar iedereen zich thuis voelt: als een vis in het water. In ons onderwijs komen we tegemoet aan de behoefte van het kind: liefde, geborgenheid en waardering te krijgen.De k ...

telefoon058-2562474
e-mail
OBS It Kruired

Mounewei 32, , 9063 JM

www.kruired.nl

De openbare school in Mûnein bestaat al meer dan 125 jaar. Het vorige schoolgebouw stond op de hoek van de Dr. Kylstrawei en de Jelte Binneswei. Vanaf de vijftiger jaren wordt er les gegeven in het gebouw aan de Mounewei. Na de renovatie en de nieuwbouw v ...

telefoon058-256 2110
e-mail