Logopediepraktijk Meijer uitgelicht

  • 3822.png
Ik ben logopedist en houd me bezig met allerlei aspecten van communicatie. Een logopedist onderzoekt, begeleidt en behandelt stoornissen op het gebied van: taal, spraak, stem, gehoor en eten/drinken. Behandeling De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken nodig. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt ongeveer 25 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld, maar een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij heel jonge kinderen wanneer de voorkeur uitgaat naar een behandeling in de vertrouwde thuissituatie. Of bij iemand, die door zijn of haar aandoening moeilijk naar de praktijk kan komen. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht. Samenwerking Indien gewenst is er overleg met bijvoorbeeld de huisarts, specialist, psycholoog, leerkracht, ambulant begeleider, fysiotherapeut, tandarts of andere betrokkene. Daarnaast worden er met andere zorgverleners "producten" ontwikkeld om specifieke patientengroepen multidisciplinaire zorg van hoge kwaliteit te bieden. Landelijk is dit bijvoorbeeld gerealiseerd in het ParkinsonNet, een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.  Vergoeding In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De logopedische behandeling wordt over het algemeen volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Houdt u wel rekening met de jaarlijkse eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Voor 2013 is dit vastgesteld op € 350. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij er een gegronde reden is hiervan af te zien. De tarieven voor logopedie worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit berekend. Voor 2013 heeft de praktijk met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Helaas zijn veel verzekeraars niet meer bereid het tarief uit te betalen dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is berekend. Zij hebben het tarief "bevroren" en betalen dus het tarief uit dat in 2012 gold.
beoordeel bedrijf
★★★★
4 stemmen

bedrijfsgegevens

adres
Dreef 1b, , 7414 EA
telefoon
0570-536617
e-mail
kaart