Financiën

Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën op Rijksoverheid.nl
 1. Start consultatie lijst laagbelastende landen en verdragsbeleid

  Dit kabinet neemt verschillende maatregelen om belastingontwijking- en ontduiking tegen te gaan en Nederland tegelijkertijd aantrekkelijk te houden voor het reële bedrijfsleven. Daar past bij dat Nederland haar verdragsbeleid vernieuwt en een lijst van laagbelastende landen opstelt. Hierover start het ministerie van Financiën nu een internetconsultatie van 25 september tot en met 22 oktober. Doel van de maatregelen is te voorkomen dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar belastingparadijzen.  
 2. Miljoenennota 2019: Investeren en voorbereiden op de toekomst van Nederland

  De Nederlandse economie groeit in 2019 met 2,6% en het begrotingsoverschot loopt op naar 1% van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld daalt volgend jaar met € 6 miljard en komt uit op 49,6% van het bbp. De werkloosheid daalt tot 3,5% in 2019 en komt daarmee op het laagste niveau sinds 2001. Dit staat in de Miljoenennota 2019, die minister Hoekstra vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.
 3. Belastingplan 2019: huishoudens krijgen meer te besteden

  Het belastingstelsel verandert. We vergroenen, de belasting op consumptie gaat omhoog en belangrijk: het kabinet maakt werk lonender. De belastingtarieven gaan omlaag en de heffingskortingen (de belastingkortingen) omhoog. Door de maatregelen die het kabinet neemt gaat 96% van de mensen er volgend jaar in koopkracht op vooruit. Het kabinet neemt daarnaast maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan en die goed zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Per saldo gaan vrijwel alle ondernemers en bedrijven erop vooruit tijdens deze kabinetsperiode.
 4. Goede resultaten staatsdeelnemingen in 2017

  De Nederlandse staat heeft het afgelopen jaar ruim 800 miljoen euro aan dividend uit staatsdeelnemingen ontvangen. Dat blijkt uit het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 dat minister Hoekstra van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
 5. Nederland gastland van G20-bijeenkomst

  Het ministerie van Financiën organiseert van 10 tot en met 12 september 2018 in Amsterdam een seminar over macro-economische onevenwichtigheden en de Framework Working Group (FWG), een ambtelijke werkgroep van de G20. Het belangrijkste doel is om samen te werken aan sterke, duurzame en gebalanceerde groei.