Financiën

Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën op Rijksoverheid.nl
 1. Onderzoek wijst uit dat aanpassing afgifte rulings nodig is

  De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de afgifte van 4462 rulings met een internationaal karakter. Dit onderzoek wijst uit dat de interne procedures niet in alle gevallen foutloos zijn gevolgd. Van de 3101 rulings die het APA/ATR-team heeft afgegeven, kon in 6 gevallen niet worden vastgesteld dat de procedures juist waren gevolgd. Voor de 1361 overige rulings zijn bij 72 rulings procedurele fouten vastgesteld. Bij dit onderzoek was ook de Auditdient Rijk betrokken.
 2. Internetconsultatie wetsvoorstel Invest-NL van start

  Het kabinet zet vandaag een volgende stap in het stimuleren van investeringen op terreinen waar voor Nederland nieuwe kansen liggen. Zoals vorig jaar aangekondigd wordt daartoe de ontwikkelings- en financieringsinstelling Invest-NL opgericht, met een eigen kapitaal van 2,5 miljard euro. Het conceptwetsvoorstel dat de oprichting regelt wordt vrijdag 16 februari openbaar gemaakt voor publieke internetconsultatie.
 3. Ondersteuning bij belastingaangifte in bibliotheken en buurthuizen

  Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren.
 4. Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

  De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.
 5. Onderhandelingen belastingverdragen in 2018

  De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.