Financiën

Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën op Rijksoverheid.nl
 1. Kabinet komt getroffen ouders kinderopvangtoeslag ‘CAF 11’ tegemoet

  Staatssecretaris Snel van Financiën komt namens het kabinet met een compensatieregeling voor de 302 ouders waarbij kinderopvangtoeslag stop is gezet of teruggevorderd, het zogeheten CAF 11-dossier. Daarnaast kondigt hij een aantal maatregelen aan om de door de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen geconstateerde tekortkomingen aan te pakken.
 2. Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur

  Met een pakket maatregelen zet het kabinet vandaag nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur. Nu en bij volgende maatregelen is het uitgangspunt dat 30 procent van deze verminderde stikstofneerslag ten goede komt voor de versterking van de natuur, 70 procent kan naar nieuwe ontwikkelingen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
 3. Eenvoud of maatwerk: uitruilen binnen het bestaande toeslagenstelsel

  Binnen het bestaande toeslagenstelsel zijn aanpassingen mogelijk. Echter, een hoofdconclusie van het onderzoek naar maatregelen binnen het bestaande stelsel is dat daarvoor  altijd een ‘prijs’ moet worden betaald. De problematiek is daarom maar beperkt op te lossen binnen het huidige stelsel. Dit staat in deel 1 van het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar het stelsel van toeslagen dat vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.
 4. Nederland roept samen met 8 andere landen op tot Europese vliegbelasting

  Vliegen wordt vergeleken met andere manieren van transport nu niet voldoende belast of beprijsd. Dit terwijl vliegen ongeveer 2,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt. Nederland roept daarom samen met 8 andere EU-landen de nieuwe Europese Commissie op om met een voorstel te komen voor een vorm van vliegbelasting.
 5. Voortgangsrapportage meldt resultaten en uitdagingen

  De Belastingdienst maakt progressie met veel van de plannen uit het Jaarplan 2019. Tegelijkertijd moeten er nog grote obstakels worden overwonnen. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage die staatssecretaris Snel vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.