Financiën

Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën op Rijksoverheid.nl
 1. Start consultatie Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft

  Het ministerie van Financiën opent naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II) een publieke consultatie van de regeling die de vakbekwaamheidseisen van medewerkers van beleggingsondernemingen uitwerkt. Daarnaast bevat de regeling enkele vrijstellingen voor personen uit landen van buiten de Europese Unie die beleggingsdiensten willen verlenen of willen handelen in Nederland.
 2. Kabinet legt trustsector strengere regels op

  Het kabinet gaat de trustsector in Nederland strengere regels opleggen. De Nederlandsche Bank krijgt daarnaast meer bevoegdheden voor toezicht en handhaving. Dat is de kern van het wetsvoorstel van minister Hoekstra van Financiën, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
 3. Aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid

  De Hoge Raad heeft op 8 juli 2016 in 2 zaken zogeheten prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het recht op vrije vestiging op basis van het EU-recht. Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het HvJ EU in beide zaken conclusie genomen. Zo’n conclusie is een advies aan het HvJ EU over de wijze waarop volgens de advocaat-generaal door het HvJ EU uitspraak zou moeten worden gedaan in een bepaalde zaak.
 4. Meer ruimte voor innovatieve betaaldiensten

  Er komt meer ruimte voor nieuwe innovatieve betaaldiensten in Nederland. Dat is het gevolg van nieuwe Europese wetgeving die door minister Dijsselbloem van Financiën en minister Blok van Veiligheid en Justitie is omgezet in een Nederlands wetsvoorstel, dat vandaag is ingediend bij de Tweede Kamer.
 5. Meer aandacht voor risico’s op witwassen en financieren van terrorisme

  Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. Deze instellingen, waartoe bijvoorbeeld ook trustkantoren, advocaten, notarissen, accountants en makelaars behoren, worden verplicht om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen en om beleid en procedures te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen.