Financiën

Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën op Rijksoverheid.nl
 1. Voordracht bewindvoerder bij de Wereldbank

  Drs. K.M. (Koen) Davidse wordt voorgedragen als nieuwe bewindvoerder bij de Wereldbank. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ingestemd met de voordracht. Hij is momenteel plaatsvervangend hoofd van de VN-vredesmissie Minusma in Mali. 
 2. Publicatie Jaarverslag 2017 Kiesgroepprogramma

  Het ministerie van Financiën heeft op 13 juli het jaarverslag 2017 van het kiesgroepprogramma van het ministerie gepubliceerd. Het ministerie doet hierin verslag van zijn werkzaamheden ter versterking van de financiële functie van de zogenaamde kiesgroeplanden: Armenië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Mongolië, Roemenië en Oekraïne. Nederland vertegenwoordigt deze landen in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
 3. Kabinet werkt aan oplossingen voor negatieve effecten van toename parallelimport

  Het kabinet werkt voor het einde van het jaar een viertal oplossingen uit om negatieve effecten rondom de toename van de import van gebruikte auto’s uit het buitenland zoveel mogelijk tegen te gaan. In de afgelopen jaren is deze parallelimport fors gestegen. Dit is op zichzelf geen probleem, omdat dit past bij een Europese vrije markt en een aantrekkende economie. Wel leidt de toename tot uitvoeringsproblemen voor de Belastingdienst en is er sprake van marktverstoring. Dit staat in een brief die donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
 4. Standpunt Nederland voor Gerecht van de Europese Unie inzake Starbucks

  Hieronder treft u een samenvatting van het pleidooi dat de Nederlandse Staat op 2 juli 2018 voor het Gerecht van de Europese Unie heeft gehouden bij de rechtszaak inzake staatsseun aan Starbucks Manufacturing BV.
 5. Aanpassing van de fiscale behandeling van CoCo’s per 1 januari 2019

  Converteerbare obligaties (CoCo’s) zijn obligaties die verliezen absorberen wanneer het kapitaal van een bank of verzekeraar onder een bepaald niveau zakt. De vergoeding die banken en verzekeraars betalen over deze specifieke instrumenten zal per 1 januari 2019 niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.