Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
 1. Staatssecretaris Keijzer naar Brazilië en Argentinië voor innovatiewerkbezoek en G20

  Internationale samenwerking biedt Nederlandse ondernemers extra mogelijkheden voor het ontwikkelen van innovaties tot succesvolle producten en diensten. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) is daarom samen met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen van zondag 19 tot en met woensdag 22 augustus in São Paulo, het economische en financiële centrum van Brazilië. Tijdens het bezoek worden overeenkomsten gesloten over samenwerking. Ook toont Nederland haar expertise op het gebied van digitale en industriële technologieën waarvoor in Brazilië kansrijke markten bestaan.
 2. Kabinet: Innovaties en topsectorenbeleid richten op maatschappelijke uitdagingen

  Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd. Om ons land zo vernieuwend en economisch succesvol te houden heeft de ministerraad, op voorstel van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid dat voortbouwt op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak. Hierin staan economische kansen van maatschappelijke uitdagingen - zoals voldoende duurzaam geproduceerd voedsel en betaalbare en toegankelijke gezondheidzorg - centraal. Sleuteltechnologieën als fotonica, ICT en kunstmatige intelligentie krijgen een centrale rol. Innovatieve mkb’ers en startups worden actief betrokken bij de nieuwe aanpak.
 3. Benoeming voorzitter ACM

  Mr. T.M. (Martijn) Snoep, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek, wordt op 1 september 2018 de nieuwe bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hij volgt Chris Fonteijn op, die op 1 mei 2018 is gestopt.
 4. Rijk, provincies en gemeenten betalen rekeningen ondernemers sneller

  Door ondernemers ingediende rekeningen bij de Rijksoverheid, de provincies en bij gemeenten worden steeds sneller en beter voldaan. Dit blijkt uit de cijfers over 2017 uit de Monitor Betaaltermijnen Overheid, die jaarlijks wordt uitgevoerd. Afgelopen jaar betaalde het Rijk 95,8% van de rekeningen binnen de wettelijk verplichte termijn van 30 dagen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zit hier met 97,4% ruim boven.
 5. Kabinet en Brainport Eindhoven gaan langdurige samenwerking aan

  Het kabinet heeft vandaag samen met Brainport Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant de Brainport Nationale Actieagenda uitgebracht. Deze actieagenda ondersteunt de kennisintensieve maakindustrie, door samen te investeren in nieuwe technologieën en door het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet voor het aantrekken, behouden en opleiden van talent uit binnen- en buitenland. De Actieagenda en Kamerbrief zijn vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.