Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
 1. Nieuwe wet Franchise naar de Raad van State

  De franchisesector is met 326.700 banen een belangrijke werkgever voor Nederland. In de praktijk blijkt dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet altijd worden nageleefd, veelal ten nadele van de franchisenemers. Na jaren van discussie waarbij geen oplossing bereikt is, hebben staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel dat de franchiseovereenkomst regelt in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (de Franchisewet) naar de Raad van State gestuurd. Met het wetsvoorstel geven ze invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving, die de franchisenemer beter moet beschermen.
 2. Ondernemers beter beschermd bij zakendoen op digitale platforms

  Ondernemers hebben voortaan meer zekerheid wanneer zij zakendoen met digitale platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores. Op 11 juli 2019 is de Europese verordening ‘Platform-to-Business’ (P2B) gepubliceerd. Platforms hebben 12 maanden om aan de bepalingen in de verordening te voldoen; dus tot 12 juli 2020. In de P2B verordening worden bijvoorbeeld transparantie over algemene voorwaarden, de volgorde van zoekresultaten en regels omtrent geschillenbeslechting vastgelegd. 
 3. MKB haalt meer dan een miljard euro voordeel uit innovatieregeling WBSO

  Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven - waarvan 97% mkb - haalden afgelopen jaar een voordeel van 1,1 miljard euro uit de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Via deze regeling kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en kunnen ideeën sneller worden ontwikkeld tot succesvolle producten en diensten. Deze resultaten staan in de jaarrapportage 2018 die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag heeft gepubliceerd.
 4. MKB-actieplan geeft meer ruimte aan ondernemers

  Het kabinet prikkelt startups in het mkb om mee te doen met de klimaat- en energietransitie door een speciale tender van de SEED capital-regeling van 20 miljoen euro. En met MKB!dee daagt het ondernemers uit om zelf met plannen en oplossingen te komen voor het verbeteren van de leercultuur in het mkb. Dat maakte staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat bekend bij de presentatie van de eerste voortgangsrapportage van het MKB-actieplan.
 5. Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie

  Vattenfall gaat het tweede subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen en exploiteren, op de kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Het windpark zal in 2023 gereed zijn en 760 MW aan vermogen leveren. Dat is zoveel stroom als 1 miljoen huishoudens gebruiken. Het park zal voorzien in ruim 2,5 procent van onze elektriciteitsvraag. Vattenfall kreeg in 2018 via dochterbedrijf Chinook ook de vergunning om de andere kavels (I en II) van Hollandse Kust (zuid) te exploiteren.