Algemene Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Algemene Zaken op Rijksoverheid.nl
 1. Openbaarmaking agenda en besluitenlijst ministerraad

  De ministerraad heeft er op voorstel van minister-president Rutte mee ingestemd de agenda van de ministerraad bij aanvang van de vergadering, na vaststelling van deze agenda, openbaar te maken.
 2. Digitale bijeenkomst ministerraad

  Gezien het feit dat er bij enkele bewindspersonen besmettingen zijn vastgesteld, heeft de minister-president besloten tot een grotere terughoudendheid bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten.
 3. Minister-president Rutte bij Nationale Holocaust Herdenking

  Minister-president Rutte is zondag 31 januari 2021 aanwezig bij de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. Tijdens de herdenking legt de minister-president samen met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een krans bij het Spiegelmonument ‘Nooit meer Auschwitz’.
 4. Benoeming minister Van ’t Wout

  Koning Willem-Alexander zal, op voordracht van de minister-president, op woensdag 20 januari 2021 de heer B. van ‘t Wout op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen. 
 5. Kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’

  Het rapport ‘Ongekend onrecht’ toont een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse overheid. Door een samenspel van harde regelgeving, vooringenomen handelen en vooral door geen gehoor te geven aan noodsignalen hebben tienduizenden ouders en kinderen hun leven zien veranderen in een moeras van ellende. Het kabinet biedt hier excuses voor aan, aan alle gedupeerde ouders en hun kinderen: dit had nooit mogen gebeuren.