AZS Papilio

  • 2742.jpg
Azs Papilio staat op het terrein van het AZC te Burgum. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen uit het AZC en aan allochtone leerlingen uit de gemeente Tytsjerksteradiel, die de Nederlandse taal nog niet, of niet voldoende, beheersen om aan het reguliere onderwijs deel te kunnen nemen. Maar er wordt ook les gegeven aan kinderen die buiten de gemeente Tytsjerksteradiel wonen.
adres
Elingsloane 65, Tytsjerksteradiel, 9251 MN,
telefoon
0511-463451
e-mail