St. Kazemattenmuseum Kornwerderzand uitgelicht

Het ontstaan van het museum In 1983 werd onder auspiciën van de Stichting Menno van Coehoorn de " Werkgroep Museale bestemming Kazematten van Kornwerderzand" opgericht. Deze werkgroep stelde zich ten doel om een zevental kazematten voor de toekomst veilig te stellen door deze als museum in te richten. De stelling Kornwerderzand vormde een veel te belangrijk tastbaar souvenir van de strijd tegen de Duitsers in 1940. Het complex werd door dit initiatief op het nippertje gered. Op 16 april 1985 werd de Stichting Kornwerderzand opgericht voor onbepaalde tijd. Doelstelling van de stichting was en is: de voormalige verdedigingswerken op Kornwerderzand in stand te houden en deze objecten een passende bestemming te geven. Activiteiten van de Stichting Kornwerderzand bestaan uit: het geven van voorlichting, wekken van belangstelling voor verdedigingswerken en het verzamelen van documentatie. Situatie van de kazematten begin van de tachtiger jarenNa de. tweedewereldoorlogfungeerden de kazematten nog een periode als onder¬komen voor Amerikaanse Navo soldaten(1952-1969). In de jaren 50/60 toen de koude oorlog op zijn hoogtepunt was werd het complex nog als een belangrijk bastion gezien in de strijd tegen het communistisch gevaar (o.a. ter bescherming van Den Helder). Bij de kazematten werden regelmatig internationale militaire oefeningen ge¬houden. Monumentenstatus Augustus 1998 besloot de gemeenteraad van Wunseradiel samen met de provincie het gehele complex van kazematten op Kornwerderzand als Rijksmonument voor te dragen. De kazematten worden beschouwd als een uniek monument van vesting-bouw in de20ste eeuw. In 2001 werd dit officieel en kreeg het complex van in totaal 17 stuks, de status van rijksmonument. Het museum maakt nu volgens de Monu-mentenwet van 1988 deel uit van de collectie jongere bouwkunst. Geregistreerd museum In 2005 ontving het museum het keurmerk" Geregistreerd museum" en werd het museum officieel ingeschreven in het landelijk museum register.
beoordeel bedrijf
★★★★
4 stemmen

bedrijfsgegevens

adres
Afsluitdijk 5, , 8752 KP
telefoon
0517-579453
e-mail
kaart