OBS de Lichtbaak uitgelicht

  • 962.png
Onze visie De Lichtbaak is een ondernemende school die kinderen binnen een uitdagende leeromgeving onderwijs van hoge kwaliteit biedt, en die kinderen in een veilige leefomgeving, geïnspireerd op Bijbelse waarden, op respectvolle wijze leert omgaan met de ander.
  • CBS " De Lichtbaak "is een Christelijke school. Wij leven en werken vanuit ons geloof en de Bijbel. Jezus zien wij als levensbron. Omdat ieder kind uniek is, willen we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende mogelijkheden en behoeften van ieder kind.
  • Op De Lichtbaak streven we er naar dat leerlingen de school ervaren als een veilige omgeving. Er gelden herkenbare waarden en normen en er is respect voor verschillen.
  • Er wordt resultaatgericht gewerkt aan kennisvermeerdering en de ontwikkeling van een persoonlijkheid. In een uitdagende leeromgeving streven we naar maximale kennisverwerving en wordt door leerlingen zelfstandig gewerkt. In hun ontwikkeling tussen 4 en 12 jaar worden leerlingen gestimuleerd al hun talenten te verkennen en uit te groeien tot evenwichtige persoonlijkheden.
  • Alles is erop gericht dat leerlingen aan het einde van groep 8 de school verlaten als jonge persoonlijkheden met voldoende intellectuele bagage om zich in het voortgezet onderwijs verder te kunnen ontwikkelen.
  • De leerlingen zijn na 8 jaar onderwijs op de Lichtbaak gegroeid van een afhankelijke kleuter naar een tiener die weerbaar is, zich bewust is van zijn omgeving en zelfstandig kan denken, relaties kan aangaan, samen kan werken, verantwoordelijkheid kan dragen en zelf problemen kan oplossen.
beoordeel bedrijf
★★★★
6 stemmen

bedrijfsgegevens

adres
Amstelstraat 14b, , 9406 TH
telefoon
0592-354150
e-mail
kaart